STAP Register

EDU-DEX levert  opleidingsgegevens aan het STAP-register

In opdracht van het Ministerie van OC&W levert EDU-DEX ook programmagegevens van honderden aangesloten opleiders aan het STAP-register.

3 mei 2023 – STAP-subsidie wordt afgeschaft

 • de regering heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat de STAP-regeling weer wordt afgeschaft. Zie de mededeling hierover op de website van het ministerie van SZW. Nadere details over het hoe en wanneer zijn nog niet bekend.

 

Eerdere posts over de STAP-regeling en het STAP-register:

12 december 2022 – aanvraagperiode 2 januari 2023 wordt overgeslagen

 • het kabinet heeft op 12 december onverwacht besloten om de hele eerste aanvraagperiode voor STAP-budget in 2023 over te slaan om de Toetsingskamer van SZW de tijd te geven om alle in gang gezette controles af te ronden. Zie ook onze post van 12 december

29 april 2022 – vertraging met verwerking EDU-DEX-gegevens bij DUO

 • DUO meldt om 9.42 uur: “We ondervinden vanmorgen problemen met een aantal systemen, daardoor heeft de EDU-DEX-verwerking nog niet gelopen. Er wordt hard gewerkt om alles weer up en running te krijgen.
 • De import vanuit EDU-DEX is die dag uiteindelijk om ca.12.00 uur afgerond.

5 april 2022 – tijdelijk geen vooraanmeldingen uploaden bij UWV

 • Het uploaden van vooraanmeldingen bij UWV is tijdelijk niet mogelijk tot 15 april a.s. Dit in verband met het doorvoeren van verbeteringen van dit proces.

5 april 2022 – volgende aanvraagperiode start niet op 1 mei, maar op 2 mei, 10 uur

 • In tegenstelling tot eerdere berichten start de volgende aanvraagperiode voor subsidieaanvragen bij het UWV op maandag 2 mei 2022 om 10:00 uur.

4 april 2022 – verwerking nieuwe gegevens bij DUO is versneld

 • DUO is erin geslaagd om de verwerking van de nieuwste opleidingsgegevens aanzienlijk te versnellen. In plaats van ca. 16 uur ‘s middags, is de import van de EDU-DEX-gegevens van de dag ervoor nu ca. 10 uur in de ochtend afgerond.

21 – 23 maart 2022 – verwerking nieuwe gegevens bij DUO niet gelukt

 • DUO meldt over 21 maart, 22 maart en 23 maart: “De import van gegevens bij DUO is vastgelopen.” “Er wordt door het devops team van RIO druk aan een oplossing gewerkt.” De volgende import staat weer gepland vanaf 24 maart om 05 uur. Het gevolg hiervan is dat de gegevens van 19 maart nog tot 24 maart ca. 16 uur worden getoond in het STAP-register.

7 maart 2022 – dagelijkse verwerking nieuwe gegevens bij DUO niet voor 13 uur klaar

 • DUO meldt vandaag: “De import van gegevens bij DUO begint om 05.00 uur in de morgen en loopt vaak nog door tot ongeveer 13 uur.” DUO is aan het onderzoeken of dit proces kan worden versneld.

3 maart 2022 – verwerking nieuwe gegevens bij DUO vertraagd

 • Naar aanleiding van een vraag van een opleider, ontvingen we vandaag om 9.15 uur bericht van DUO: “De verwerking van de feeds loopt op dit moment nog, daarom is de feed op het moment nog niet te zien in het scholingsregister.
 • Dit betekent dat vanochtend de gegevens in het STAP-register van UWV nog de gegevens van 28 februari zijn.

2 maart 2022 – DUO importeert per ongeluk de feed van twee dagen geleden

 • De afspraak tussen DUO en EDU-DEX is dat EDU-DEX uiterlijk om 04.00 uur elke ochtend de tot 18.00 uur de vorige dag ingevoerde gegevens klaar zet in een XML-bestand.
 • Om 05.00 uur elke ochtend importeert DUO dan deze meest recente gegevens, zodat het STAP-register van het UWV over dagverse gegevens beschikt.
 • DUO meldde vandaag om 16.40 uur “Onze verwerking is vanmorgen vroeg al om 00.27 begonnen en was om 05.24 klaar“.
 • Hierdoor zijn aanpassingen door opleiders van 1 maart niet verwerkt in RIO en het STAP-register.

9 februari 2022 – Catalogusprijs èn subsidiabel bedrag – EDU-DEX geeft ze allebei door

 • DUO & UWV hebben op 8 februari jl. bekend gemaakt dat opleiders naast het subsidiabele bedrag (optelsom van alle subsidiabele kosten), nu ook de catalogusprijs (optelsom van alle verplichte kosten, subsidiabel of niet) moeten publiceren in het STAP-register.
 • Voor opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX levert dit nul extra werk op! Wij geven beide bedragen nl. al sinds februari 2021 automatisch door aan DUO.

25 januari 2022 – Nieuwe DUO-instructies voor 38 hogescholen en universiteiten bij EDU-DEX