Gegevens in EDU-DEX verbeteren

Het aantal aangesloten opleiders bij EDU-DEX groeit stevig. En het aantal platforms dat opleidingsgegevens uit ons systeem gebruikt is inmiddels gestegen tot boven de 60. Daardoor neemt ook de vraag toe naar betere en meer volledige gegevens. Het is voor afnemers...

STAP-regeling: rolverdeling UWV, DUO en EDU-DEX

In de afgelopen maanden is er toenemende aandacht voor de nieuwe subsidieregeling STAP. We krijgen er veel vragen over, ook over de aspecten waarbij EDU-DEX niet of nauwelijks betrokken is. De rolverdeling bij de STAP-regeling is als volgt: opdrachtgevers: ministeries...