Het aantal aangesloten opleiders bij EDU-DEX groeit stevig. En het aantal platforms dat opleidingsgegevens uit ons systeem gebruikt is inmiddels gestegen tot boven de 60. Daardoor neemt ook de vraag toe naar betere en meer volledige gegevens. Het is voor afnemers immers vervelend om te zien dat velden die zij nodig hebben voor hun platform, niet of niet goed genoeg gevuld zijn. En voor opleiders is het onhandig om eerst gegevens in te voeren bij EDU-DEX en later van afnemers te horen dat bepaalde velden ontbreken. Via de Obligator hebben we het inzicht in verplichte velden van afnemers al sterk verbeterd, maar in de komende tijd gaan we een stap verder:

EDU-DEX checkt straks bij import op verplichte velden afnemers

Eind 2021, begin 2022 willen we ons systeem zó hebben verbeterd, dat afnemers zèlf in EDU-DEX kunnen aangeven welke velden zij verplicht stellen, en welke velden zij sterk aanbevelen.

Wanneer opleiders dan in hun XML-feed of handmatige aanvoer aangeven voor welke afnemers zij gegevens willen invoeren, zal EDU-DEX de input direct controleren op de verplichte velden van die geselecteerde afnemers. Handmatige invoerders krijgen ook geen andere velden te zien. 

Deze ontwikkeling is een belangrijke stap om het voor opleiders weer makkelijker, foutlozer en goedkoper te maken om hun gegevens via één systeem op meerdere platforms en portals te publiceren en te onderhouden – elke dag.

Bekijk het overzicht van de ruim 60 platforms die EDU-DEX-data importeren.