Ketenoverleg op woensdag 28 september 2022

Twee keer per jaar overleggen we met onze ruim 70 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen. Dat zijn nuttige en inspirerende sessies waarin een grote mate van samenwerking en transparantie leidt tot verbeteringen in de informatieketen...

Verwijderverzoeken RIO – STAP-register

Een verwijderverzoek kan ingediend worden voor afzonderlijke uitvoeringen (startmomenten, cohorten) en ook voor opleidingen in zijn geheel. Het is NIET de bedoeling om verwijderverzoeken in te dienen voor uitvoeringen of opleidingen waarop al subsidie is aangevraagd....