STAP-register gaat 1 maart 2022 open

De invoering van de regeling voor individuele STAP-scholingssubsidieĀ vordert gestaag. Vanaf 1 maart 2022 kunnen individuele aanvragers een beroep doen op STAP-subsidie van ā‚¬ 1.000 voor het volgen van een opleiding of cursus. EDU-DEX is nauw betrokken bij de opzet en...

Landelijk Scholingsportaal

Goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX: er komt weer een groot platform dat gebruik gaat maken van data die al in EDU-DEX staan. Publicatie op dit platform is gratis. De ministeries van OCW en SZW, sociale partners en onderwijskoepels hebben nl. het initiatief genomen...

Jaarvergadering & Seminar op 8 februari 2023

In 2023 zal EDU-DEX weer een gecombineerde jaarvergadering voor betalende deelnemers met aansluitend een openbaar seminar organiseren. De besloten Jaarvergadering voor vertegenwoordigers van betalende opleidingsinstituten begint om 11 uur. Daarna zal een eenvoudige...