STAP-register gaat 1 maart 2022 open

De invoering van de regeling voor individuele STAP-scholingssubsidieĀ vordert gestaag. Vanaf 1 maart 2022 kunnen individuele aanvragers een beroep doen op STAP-subsidie van ā‚¬ 1.000 voor het volgen van een opleiding of cursus. EDU-DEX is nauw betrokken bij de opzet en...

Landelijk Scholingsportaal

Goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX: er komt weer een groot platform dat gebruik gaat maken van data die al in EDU-DEX staan. Publicatie op dit platform is gratis. De ministeries van OCW en SZW, sociale partners en onderwijskoepels hebben nl. het initiatief genomen...

Jaarvergadering & Seminar op 10 mei 2022

In 2022 zal EDU-DEX weer een gecombineerde jaarvergadering voor betalende deelnemers met aansluitend een openbaar seminar organiseren. Op dinsdag 10 mei treffen we elkaar, ditmaal in de stijlvolle Jacobikerk in Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De...