Goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX: er komt weer een groot platform dat gebruik gaat maken van data die al in EDU-DEX staan. Publicatie op dit platform is gratis.

De ministeries van OCW en SZW, sociale partners en onderwijskoepels hebben nl. het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het Landelijk Scholingsportaal. Deze website wordt een publieke voorziening van de Rijksoverheid met betrouwbare, actuele en onafhankelijke informatie over het gehele private en publieke opleidings- en scholingsaanbod in Nederland. En ook over de beschikbare financierings- en subsidiebronnen; en over loopbaanbegeleiding. Een eerste versie van de website is begin 2022 operationeel. Mensen die een cursus vinden op dit platform worden rechtstreeks doorgelinkt naar de websites van de opleiders.

EDU-DEX heeft deze week de formele opdracht gekregen om voorbereidingen te starten voor de koppeling van onze database met die van dit nieuwe platform. We zullen in de loop van het najaar iedereen informeren over evt. acties die nodig zijn om te worden opgenomen in deze nieuwe, nationale zoeksite voor opleidingen.