Volledig online ≠ locatie

Het veld <location> voor programRuns & startdata in onze datastandaard is niet bedoeld voor het opnemen van omschrijvingen van de manier van levering: online, virtual, virtual classroom, etc. Hiervoor zijn in de datastandaard andere velden beschikbaar zoals...

Resterende STAP-ronden: alleen OCW-erkende scholing

Met een nieuwsbrief van DUO/UWV is bekend gemaakt dat voor de STAP-ronden van september en november het scholingsaanbod wordt ingeperkt tot OCW-erkende scholing, aangeboden door OCW-erkende opleiders. De startdatum van de eerstvolgende STAP-ronde is ook bekend:...