Reminder verlopen startdata

De afspraak is dat opleiders die hun informatie Handmatig bij EDU-DEX invoeren en bijhouden, dit minstens één keer per maand doen. Om hierbij te helpen, is er nu de mogelijkheid om per cursus aan te geven of je een automatische reminder wilt ontvangen, wanneer EDU-DEX...

id’s nooit aanpassen!

Het id vormt het unieke, vaste kenmerk van een bepaald gegeven. Van een programma, of van een startdatum. In de praktijk komt het regelmatig voor dat oude id’s worden hergebruikt voor een nieuw programma, of voor een nieuwe startdatum. Dan hoef je nl. niet alles...

Vragen? Stuur veel details!

Steeds nieuwe opleiders maken gebruik van EDU-DEX. En bij de opleiders die al zijn aangesloten, zijn er voortdurend nieuwe medewerkers die met EDU-DEX te maken krijgen. Van al die nieuwe gebruikers ontvangen we vragen of suggesties. Die willen we graag snel, liefst...

Lever ook een Institute-XML

Opleiders die de database van EDU-DEX voeden met een XML-feed, slaan de institute-XML nogal eens over. Dat maakt voor het publiceren van de gegevens over je programma’s niet uit, maar in die institute-XML zet je bijvoorbeeld ook welke accreditaties en...

51 Ketenpartners

Het aantal platforms dat gebruik maakt van gegevens van EDU-DEX is in 2020 met ruim 40% gestegen. Dit laat zien dat steeds meer partijen het voordeel zien om opleidingsgegevens van vele opleiders via één dagelijkse XML-feed te ontvangen. Bij EDU-DEX zijn nu 51...