Oplossingen

voor ketenpartners

Hoe werkt het?

Ketenpartners van EDU-DEX (waaronder Leeroverzicht.nl) stellen onze gegevens beschikbaar aan miljoenen Nederlanders.

Werkgevers willen de opleidingscatalogus voor hun medewerkers dagelijks actueel houden met de programmagegevens uit EDU-DEX. Vaak wordt zo’n catalogus verzorgd door één van onze ruim 80 Ketenpartners. Zij èn hun klanten zijn immers gebaat bij betrouwbare en actuele informatie.

Sommige Ketenpartners hebben een eigen zoek- en boeksite. Ook zij hebben betrouwbare, volledige en up-to-date programmagegevens nodig, om hun bezoekers optimaal te kunnen informeren.

Alle EDU-DEX-Ketenpartners hebben de EDU-DEX – Gedragscode ondertekend. Deze code zorgt ervoor dat de afnemers en gebruikers van onze opleidingsgegevens tekenen voor dezelfde waarden als EDU-DEX: transparantie, integriteit, toegankelijkheid, kwaliteit en actualiteit.

In EDU-DEX kunnen Ketenpartners hun eigen selectie van gegevens maken:

 • welke aanbieders van opleidingen of trainingen
 • welke programma’s van die aanbieders
 • welke gegevens over die programa’s

Wat kost het?

Voor Ketenpartners zijn er geen kosten verbonden aan gebruik van EDU-DEX. 

Ketenpartners kunnen ervoor kiezen om ook betalend deelnemer van stichting EDU-DEX te worden. Zij hebben dan ook toegang en stemrecht tijdens onze jaarvergadering. Hiervoor is een apart aanmeldingsformulier opgenomen onderaan deze pagina -tab 2.

Meer informatie?

Kijk naar een selectie van bedrijven en organisaties die EDU-DEX-gegevens gebruiken of bekijk het animatiefilmpje hieronder (1,5 min.)

 

Onze nieuwsbrieven

Support

Hier vindt u de oplossing

EDU-DEX staat bekend om z’n supersnelle response op vragen en issues. Via de eerste opties hieronder heb je 24/7 zelfs binnen een paar minuten antwoord. Meer informatie over support vindt u hier.

Technische manual & veelgestelde vragen

Gebruik onze uitgebreide online documentatie en ondersteuning bij alle technische & veelgestelde vragen. Veel vragen en antwoorden zijn opgenomen in de FAQ-sectie.

Algemene handleiding

Uitgebreide handleiding voor opleiders die handmatig invoeren, en voor het exporteren van gegevens naar Ketenpartners.

Translator

Vertaal de standaard export van EDU-DEX voor een partij die (nog) niet is aangesloten bij EDU-DEX. De Translator is door enkele opleiders ontwikkeld, en wordt door EDU-DEX ondersteund.

Telefoon

Bel 085 – 877 1088 voor telefonische ondersteuning.

Mail / Formulier

Binnen twee werkdagen reactie op je vragen aan EDU-DEX.

Ja, wij sluiten ons graag aan bij EDU-DEX !

Hoe wil je aansluiten bij EDU-DEX?

 • Ketenpartner (EDU-DEX-informatie gebruiken voor een zoeksite of App, of om de medewerkers van klanten te informeren)
 • Ketenpartner-deelnemer (als bestaande ketenpartner ook formeel deelnemer in stichting EDU-DEX worden)

  Aanmelding Ketenpartner  Accepteert de condities hieronder en meldt zich hierbij tot wederopzegging formeel aan bij EDU- DEX.

  • Ketenpartners verplichten zich de Gedragscode voor Ketenpartners van EDU-DEX te ondertekenen.

  • kunnen - náást hun registratie als ketenpartner - ook officieel deelnemer worden van stichting EDU-DEX. Aanmelding van een geregistreerde Ketenpartner als deelnemer van de stichting, gaat via een apart formulier Ketenpartner als Deelnemer.

  • persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de rechtstreekse communicatie tussen de Ketenpartner en EDU-DEX en voor het verspreiden van de Nieuwsbrieven van EDU-DEX. Zie ook onze privacyverklaring.

  Gedragscode voor Ketenpartners

  1. Toegangscodes: door EDU-DEX verstrekte login-gegevens voor wachtwoordhouders worden uitsluitend gebruikt door degenen op wiens naam ze zijn afgegeven. Deze wachtwoordhouders zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaken van de login-gegevens; en maken er uitsluitend zèlf gebruik van. Er kan altijd een extra account worden aangevraagd.

  2. Kwaliteit: Ketenpartners zorgen ervoor dat zij de complete, juiste en de meest recente gegevens, zoals deze door de opleiders bij EDU-DEX zijn ingevoerd, beschikbaar stellen aan derden. Daarbij zullen zij voor de eindgebruiker altijd de relatie tussen een opleiding en de betreffende opleider zichtbaar maken.

  3. Integriteit: Ketenpartners veranderen gegevens uit EDU-DEX niet, behoudens het samenvoegen van teksten of bedragen of het toevoegen van aanvullende informatie, zoals reviews en evaluaties

  4. Actualiteit: Ketenpartners verversen de door hen van EDU-DEX gebruikte gegevens dagelijks, tenzij een specifieke klant een andere frequentie wenst

  5. Transparantie: Ketenpartners stellen (eind)gebruikers desgevraagd in staat om te zien of te weten komen op welke manier zoekresultaten en opleidingsgegevens worden getoond.

  6. Organisatie-specifieke gegevens: Ketenpartners krijgen uitsluitend toegang tot organisatie-specifieke gegevens (kortingen, incompany en maatwerk) op basis van expliciete toestemming van de betreffende organisatie via EDU-DEX.

  7. Reserveringen en boekingen: Ketenpartners die aan opleiders en/of (eind)gebruikers een vergoeding vragen voor informatieaanvragen, reserveringen of boekingen van opleidingen, hebben daarvoor vooraf toestemming van de betreffende opleiders gevraagd en gekregen.

  8. Nieuwe Ketenpartners: EDU-DEX zal de namen van nieuw aangesloten Ketenpartners doorgeven aan de aangesloten opleiders.

  9. Opleiders: Ketenpartners zullen op hun website de volgende tekst opnemen: Opleiders kunnen hun gegevens aan [naam Ketenpartner] leveren via EDU-DEX.

  10. Verzoek om gegevens te verwijderen: wanneer een opleider aan een Ketenpartner schriftelijk te kennen geeft dat de Ketenpartner geen toestemming (meer) heeft om (bepaalde) gegevens van die opleider te publiceren of te gebruiken, dan verplicht de Ketenpartner zich om deze gegevens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 3 werkdagen, uit publicatie te nemen resp. te verwijderen. Opleider en Ketenpartner kunnen onderling schriftelijk overeenkomen om van deze termijn af te wijken.

  11. Intellectuele eigendom & auteursrecht: Ketenpartners erkennen de intellectuele eigendom en het auteursrecht van de opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX op alle door hen beschikbaar gestelde gegevens en teksten.   Aanmelding Ketenpartner als deelnemer
   Accepteert de condities hieronder en meldt zich hierbij tot wederopzegging formeel aan bij EDU-DEX.

   • de jaarlijkse kosten zijn € 1.000 excl. btw

   • als betalende deelnemer in de Stichting hebben Ketenpartners toegang tot, en stemrecht
    tijdens, de jaarlijkse deelnemersvergadering.

   • het jaar gaat in op de dag van aanmelding en loopt tot 12 maanden daarna

   • de deelnameovereenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij minimaal een maand
    voor het einde van het lopende deelnemersjaar per mail of per post wordt opgezegd,
    en de ontvangst van deze opzegging per mail of per post is bevestigd door EDU-DEX

   • bij tussentijdse opzegging wordt geen geld gerestitueerd

   • persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de rechtstreekse communicatie tussen de
    deelnemer en EDU-DEX en voor het verspreiden van de Nieuwsbrieven van EDU-DEX. Zie ook onze privacyverklaring.   Wat betekent EDU-DEX voor uw organisatie?

   Tijdens het jaarlijkse seminar in 2023 werd een informatieve podcast opgenomen met EDU-DEX-directeur Rino Schreuder. Hij gaat in gesprek met Peter van den Hout over wat EDU-DEX doet en de voordelen ervan voor bedrijven, opleiders en cursisten.

   Stichting EDU-DEX

   Telefoon

   085 8771088

   E-mail

   support(at)edudex.nl