Wat doet EDU-DEX – en hoe?

EDU-DEX: de nationale data-schakel voor alle opleidingsinformatie

Wat doet EDU-DEX?

Er zijn honderden cursuscatalogi voor medewerkers, zoek- en boeksites, en platforms met een adviesfunctie. Ze willen allemaal graag beschikken over feitelijke, betrouwbare, neutrale en actuele cursusinformatie (beschrijvingen, kosten, startdata, thema’s, doelgroepomschrijving, leerdoelen, etc., etc.).

 • probleem afnemers: Wij werken met meerdere, vaak tientallen, opleiders. Dus we moeten met al die opleiders individueel afspraken maken om hun gegevens regelmatig aan te leveren, bij voorkeur digitaal. En al die digitale koppelingen moeten we opzetten en onderhouden. Of we moeten tegen betaling een extern bureau inschakelen om dit voor ons te verzorgen. Kan dat niet efficiënter?!
 • probleem opleiders: Wij moeten aan tientallen klanten, platforms, en zoeksites regelmatig onze gegevens sturen. Steeds weer dezelfde informatie, maar met een andere frequentie, een ander digitaal format, een andere IT-koppeling en met andere velden of velddefinities. Kan dat niet efficienter?!
 • antwoord van EDU-DEX: Dat kan inderdaad efficiënter: met één datastandaard; één verzamelplaats voor de informatie van alle opleiders; met één centraal uitgiftepunt van de informatie van al die opleiders; en elke 24 uur een update.

Hoe doen we dat?

door samenwerking van alle partijen

 

Z

één datastandaard

Alle partijen die bij EDU-DEX zijn aangesloten werken met dezelfde datastandaard. Er zijn velden voor alle denkbare gegevens over cursussen die opleiders kunnen aanbieden, of klanten kunnen vragen. Weinig velden zijn verplicht.

Z

onafhankelijk

EDU-DEX is ondergebracht in een neutrale stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting wordt gekozen door de jaarlijkse vergadering van deelnemende opleiders.

Z

gebruiksvriendelijk

Invoer van cursusgegevens kan handmatig, met een XML-feed of met een JSON API-koppeling. Je kunt met alledrie de methoden zien of de invoer geslaagd is. Voor XML-feeds en JSON-bestanden is daarvoor de online Validator.

Z

dagelijks verse updates

Opleiders die bij EDU-DEX zijn aangesloten, houden hun cursusgevens dagelijks bij. En elke aanpassing wordt de volgende nacht verwerkt en beschikbaar voor de afnemers.

Z

nauwe samenwerking met Ketenpartners

Circa 80 partijen zijn aangesloten bij EDU-DEX met een eigen zoek- en boeksite en/of die de cursusdocumentatie verzorgen voor bedrijven en instellingen. Deze Ketenpartners zijn cruciaal bij de informatievoorziening van miljoenen potentiële cursisten. Alle Ketenpartners ondertekenden de EDU-DEX – Gedragscode.

Z

overzicht van verplichte velden voor afnemers

De centrale rol van EDU-DEX blijkt uit onze technische documentatie met overzichten per afnemer/portaal. Hierin staan velden weergegeven die door afnemers/portalen verplicht worden gesteld.

Wat levert het op / wat kost het?

Opbrengsten

 • Afnemers van opleidingen besparen op de kosten voor het (laten) verzamelen, bijhouden en ontsluiten van opleidingsinformatie voor hun medewerkers. En ze besparen kosten doordat de inkooporders voortaan correct zijn, en bijvoorbeeld geen gedoe meer ontstaat over extra kosten.
 • Aanbieders van opleidingen besparen op de personeelstijd en IT-kosten om (soms) tientallen portals, LMS’sen en andere systemen bij te houden van klanten en tussenpartijen. En ook voor opleiders is het voordelig dat inkooporders voortaan correct zijn, zonder gedoe achteraf.
 • Ketenpartners, tenslotte, kunnen elke dag in één feed de informatie van tientallen opleiders binnenhalen, zonder daarvoor extra koppelingen te moeten maken. Dat scheelt het programmeren, opzetten en bijhouden van tientallen koppelingen met opleiders.

Kosten

 • Afnemers van opleidingen voor eigen medewerkers betalen niet voor het gebruik van informatie uit de database van EDU-DEX.
 • Aanbieders van opleidingen
  – full account: € 800 per jaar
  light account: € 450 per jaar
  – eenmalige aansluitkosten: € 500 (ongeacht het soort account)
 • Ketenpartners maken zonder kosten gebruik van EDU-DEX-data.

Stichting EDU-DEX

Telefoon

085 8771088

E-mail

support(at)edudex.nl