Over EDU-DEX

doelstelling – bestuur – historie – organisatie

Doelstelling

EDU-DEX rekent af met de ontransparante, kostbare, tijdrovende en foutgevoelige wirwar van datastromen tussen opleiders en hun klanten.

Z

Transparantie

Gegevens over opleidingen zijn via EDU-DEX maximaal transparant en vergelijkbaar voor cursisten en hun werkgevers.

Want EDU-DEX standaardiseert alle informatie en is volstrekt neutraal ten opzichte van de opleiders.  

Z

Kwaliteit en actualiteit

De gegevens in EDU-DEX zijn altijd up-to-date.

Want als een opleider vandaag een datum of prijs verandert in EDU-DEX, dan is die informatie de volgende dag ingelezen in het LMS, de portal of de cursuscatalogus van de klant.

Z

Efficiëntie

Opleiders en klanten besparen kosten met EDU-DEX-aansluiting.

Want opleiders hoeven nog maar één externe database bij te houden. En afnemers kunnen de gegevens van al hun opleiders via één koppeling importeren. En door de dagelijke actualiteit zijn er geen boekingen meer voor verouderde data of prijzen.

Z

Onafhankelijkheid

EDU-DEX is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Want EDU-DEX is een gezamenlijke service van alle opleiders voor alle klanten, portals en zoeksites – transparant en neutraal! 

 

Bestuur

Nicole Timmermans

Nicole Timmermans

voorzitter

Toine van Eeden

Toine van Eeden

penningmeester

Adriana Stel

Adriana Stel

bestuurslid

Ria van ‘t Klooster

Ria van ‘t Klooster

bestuurslid

Lodewijk van Ommeren

Lodewijk van Ommeren

bestuurslid

Eelco Themans

Eelco Themans

bestuurslid

Dionne Vorst

Dionne Vorst

bestuurslid

Directeur

Rino Schreuder

Rino Schreuder

Rino Schreuder – mede-oprichter van EDU-DEX – heeft sinds de start in 2014 de dagelijkse leiding. Hij bewaakt het belang bij ‘overal de juiste cursusgegevens‘ van steeds meer opleiders, afnemers en Ketenpartners. En dat het EDU-DEX-systeem steeds nieuwe functies en rollen vervult. Vragen en issues worden snel opgelost door een team van specialisten dat zich verbonden heeft aan EDU-DEX.

Ambassadeurs

Ton Dijkzeul
Voorzitter 2014 – 2018

Albert-Jan Postma
Bestuurslid 2014 – 2018

Cor Vink
Penningmeester 2014 – 2018
Voorzitter 2018 – 2023

Historie

Een grote groep Nederlandse opleidingsinstituten besloot in 2013 om voortaan via één centraal adres, elke dag, alle informatie over het gemeenschappelijke opleidingsaanbod vrij ter beschikking te stellen aan de afnemers. Op die manier werken zij gezamenlijk aan een transparante, efficiënte opleidingsmarkt waarin kwaliteit herkenbaar is en waarin gegevens dagelijks actueel zijn.
Hiervoor is één open data-standaard ontwikkeld, waarmee een einde kwam aan de kostbare, onoverzichtelijke en foutgevoelige wirwar van data-stromen tussen opleiders en hun afnemers. Opleidingsgegevens werden met EDU-DEX maximaal transparant en vergelijkbaar.

Begin 2014 werd hiervoor een stichting zonder winstoogmerk opgericht. Deze beheert de standaard en draagt zorg voor optimale ondersteuning van organisaties bij het ophalen, onderhouden en verspreiden van informatie over opleidingen.

De gezamenlijke opleidingsaanbieders dragen de kosten van EDU-DEX. Afnemers van opleidingsinformatie kunnen de gestandaardiseerde informatie van EDU-DEX altijd zonder kosten afnemen van EDU-DEX.

Stichting

Het statutaire doel van de stichting  is om:

  • opleidingsgevens maximaal transparant en toegankelijk te maken
  • de kwaliteit en actualiteit van opleidingsgegevens te verhogen
  • via een open datastandaard kosten te besparen bij opleiders en klanten
  • via een onafhankelijk adres opledingsgegevens te verzamelen en te verstrekken

EDU-DEX is op 23 januari 2014 als stichting zonder winstoogmerk opgericht:

  • Handelsregister – Kamer van Koophandel, nr. 59825022
  • Statutair vestigingsadres: Naarderstraat 296, 1272 NT Huizen
  • BTW nummer: NL-853 658 134 B01
  • IBAN NL23 INGB 0006 406 650

Algemene Voorwaarden

Stichting EDU-DEX verzamelt, valideert en verspreidt uitsluitend publiek beschikbare, feitelijke informatie over scholingsprogramma’s, opleidingen en trainingen die door opleidingsaanbieders actief beschikbaar wordt gesteld. Deze aanbieders verplichten zich bij aansluiting op EDU-DEX de informatie minstens eenmaal per dag (via XML) of eenmaal per maand (handmatig of via JSON API) te actualiseren. De eigendom van, en wettelijke en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor, deze informatie berust bij de aanbieders van de opleidingen. Aan publicatie via EDU-DEX kunnen geen rechten worden ontleend, en EDU-DEX is niet aansprakelijk voor evt. onjuistheden.
Publicatie van de via EDU-DEX beschikbaar gestelde informatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van de afnemers en Ketenpartners van EDU-DEX

Privacyverklaring

Stichting EDU-DEX voldoet aan de voorschriften van de AVG met een eigen privacyverklaring

Stichting EDU-DEX

Telefoon

085 8771088

E-mail

support(at)edudex.nl