Leeroverzicht communicatiecampagne

Leeroverzicht is er voor iedereen die een opleiding of financiering voor een opleiding zoekt. Daarom wil het ministerie van OCW samen met ICTU het Leeroverzicht bredere bekendheid geven. Via verschillende kanalen zal de naam Leeroverzicht de komende maanden vaker...

Naam opleider zelf invoeren of aanpassen

Wanneer een opleider zich bij EDU-DEX aansloot, werd tot nu toe de bedrijfsnaam ook in een veld opgeslagen dat de opleider zelf niet kon wijzigen. Dat gaat veranderen! Per 1 juli a.s. gaan we voor de bedrijfsnaam altijd het veld gebruiken dat de opleider kan...

‘hbo’ en ‘wo’ toegevoegd als niveau

Naast de bestaande waarden HBO Bachelor, HBO Master resp. Academische Bachelor en Academische Master, bleek er bij opleiders èn ketenpartners behoefte te zijn aan een meer generieke aanduiding van het niveau van een programma of vooropleidingseis aan deelnemers....

verplicht in closed feeds

Per 1 juli a.s. komt er een ‘harde’ validatiecheck op de aanwezigheid van een <clientId> in de programma-XMLs van zogenaamde closed feeds. Dit zijn XML-bestanden van opleiders die vertrouwelijke programma-informatie bevatten (zoals maatwerk en...

Veld voor programma-naam niet voor andere info

Eind vorig jaar maakten we al bekend dat het niet is toegestaan om hetzelfde programma meerdere keren in EDU-DEX te zetten met steeds een andere plaatsnaam in de titel. Voor locaties hebben we immers andere velden. Recent liepen we tegen een andere situatie aan: een...