Per 1 juli a.s. komt er een ‘harde’ validatiecheck op de aanwezigheid van een <clientId> in de programma-XMLs van zogenaamde closed feeds. Dit zijn XML-bestanden van opleiders die vertrouwelijke programma-informatie bevatten (zoals maatwerk en kortingspercentages) voor een specifieke afnemer.

Opleiders die hiermee direct te maken krijgen hebben we hierover in de afgelopen weken al rechtstreeks geïnformeerd.

De achterliggende reden is de nieuwe, sterk vereenvoudigde manier waarop opleiders de toestemming tot publicatie in het STAP-register kunnen intrekken. Voor opleidingen in een gesloten feed, wordt hiervoor het veld <clientId> met de waarde ‘rio’ gebruikt in de afzonderlijke programma-XMLs. Dat werkt niet als de <clientId> alleen staat in de directory-XML. Zie hiervoor ook deze post op de website onder het kopje “Via EDU-DEX – Opleiders die via XML bij EDU-DEX opvoeren”.

Afnemers moeten sowieso aan de individuele opleidingsbestanden kunnen zien wat het <clientId> is. Net zoals <programId> en <orgUnitId> die ook altijd in de programma-XML zijn opgenomen.