Gedragscode tussenpartijen

De reacties op de nieuwe Gedragscode voor Tussenpartijen zijn eind mei door het bestuur besproken. Een aparte werkgroep zal enkele verzoeken om aanpassing en suggesties voor verbetering bespreken, waarna de laatste ronde ingaat. Het is de bedoeling dat alle...

Aanpassingen datastandaard

In de afgelopen jaren hebben vele honderden opleiders, tussenpartijen en klanten een automatische koppeling gemaakt met EDU-DEX. Alles op basis van de open datastandaard die EDU-DEX in 2013 ontwierp. Deze toepassing op grote schaal brengt ook verplichtingen en...

Lustrum-vergadering + seminar 2019

De vijfde jaarvergadering van stichting EDU-DEX en het aansluitende seminar zullen plaatsvinden op dinsdag 12 februari 2019. Gastheer is Deloitte Academy in gebouw The Edge in Amsterdam Zuidoost. Het programma wordt in de loop van het najaar bekend gemaakt. Aanmelden...

Ervaringen met SAP SuccessFactors

De koppeling met grote ERP-systemen komt op gang. Inmiddels zijn er vele succesvolle koppelingen tot stand gebracht. Eén van die systemen is SuccessFactors van SAP. Het EDU-DEX-secretariaat brengt belangstellenden graag in contact met bedrijven die de koppeling met...