Toetsingskamer STAP

Eind oktober is de Toetsingskamer STAP (een afdeling van het Ministerie van SZW) begonnen met het aanschrijven van opleiders die één of meerdere programma’s aanbieden die niet zouden voldoen aan de criteria van de STAP-regeling. In de mails en brieven van de...

Ketenoverleg op woensdag 28 september 2022

Twee keer per jaar overleggen we met onze ruim 70 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen. Ketenpartners zijn zoeksites, portals, apps en boekingssites. En ook het STAP-register en de website Leeroverzicht.nl. Met z’n allen...

Einddatum van een programRun / cohort

Het STAP-register kan technisch niet omgaan met ééndaagse programma’s die dus op dezelfde dag beginnen èn eindigen. Daarom hanteert DUO bij alle programma’s voor alle afleveringen (programRun bij EDU-DEX; en cohort bij RIO/DUO) als einddatum de dag ná de...