EDU-DEX – Data as a Service (DaaS)

Data as a Service (DaaS), ook wel bekend als Data on Demand, is een model waarbij gegevensbronnen via het internet beschikbaar worden gesteld aan gebruikers op aanvraag. In dit model wordt data op een gestandaardiseerde manier aangeboden, zodat organisaties en...

SER-advies Leven Lang Ontwikkelen

De SER heeft een advies over Leven Lang Ontwikkelen uitgebracht aan de partijen in de coalitieonderhandelingen voor een nieuw kabinet. De SER roept op om te komen tot het structureel maken van LLO-beleid in plaats van de bestaande versnippering, inconsistenties, en...