Trend: groter bereik en lager tarief EDU-DEX

EDU-DEX is in 2014 als non-profit stichting opgezet om de kwaliteit van opleidingsinformatie te verbeteren. Dat doel slaat aan, gezien de meer dan 170 opleiders die zich inmiddels hebben aangesloten, en de ruim 450 klanten, portals en zoeksites die gebruik maken van...

Oproep: ervaring met Salesforce?

EDU-DEX is mede een succes omdat we altijd zo veel mogelijk informatie en ervaringen delen. Dit keer de vraag van één van de 170 deelnemende opleiders: “we zijn de mogelijkheden van automatisch beheer vanuit het programma Salesforce naar EDU-DEX aan het...

Rijksoverheid: aandacht voor opleiden

Het ministerie van Sociale Zaken publiceerde vorige maand een tussenrapport over de verschillende initiatieven rond een Leven Lang Ontwikkelen. De aanpak van de overheid richt zich op vier pijlers: versterken van de ontwikkelvraag, stimuleren van sociale partners,...

EDU-DEX Jaarvergadering 2021

De jaarvergadering van betalende EDU-DEX-deelnemers zal in 2021 digitaal plaats vinden – 10 maart 2021 – 10.00 uur – via TEAMS. De situatie rond de Corona-maatregelen laten ons helaas geen andere keus. Naast de formele vergadering, zullen we één...