Het ministerie van Sociale Zaken publiceerde vorige maand een tussenrapport over de verschillende initiatieven rond een Leven Lang Ontwikkelen. De aanpak van de overheid richt zich op vier pijlers: versterken van de ontwikkelvraag, stimuleren van sociale partners, flexibiliseren van het aanbod voor volwassenen, en stimuleren van de leercultuur.

Minister Koolmees schrijft in zijn toelichting dat er begin 2022 een actueel overzicht van scholingsactiviteiten komt die in aanmerking komen voor het STAP-budget. En ook dat er een Landelijk Scholingsportaal komt dat werkenden, werkzoekenden en de professionals die hen ondersteunen moet helpen overzicht te krijgen in de vele mogelijkheden voor leren en ontwikkelen. Vorige week haakte het NRC daarop in met een artikel over het doolhof van opleidingen.

EDU-DEX is beschikbaar om – waar mogelijk – een bijdrage te leveren aan deze nieuwe overzichten van het actuele aanbod. Want ook de overheidsplatforms zullen behoefte hebben aan betrouwbare en onafhankelijke gegevens van zoveel mogelijk aanbieders. En opleiders zullen snel en betrouwbaar hun gegevens willen plaatsen zonder extra kosten voor weer nieuwe koppelingen.

Lees de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer.