NVAO-erkenning opgeven

Een aantal opleiders heeft in EDU-DEX nog niet opgegeven dat ze een erkenning van de NVAO hebben. Deze informatie is belangrijk om in zoeksites te laten zien dat je als opleider erkend bent door het ministerie van OCW. Die informatie is voor potentiële cursisten...

EDU-DEX: nog maar één soort light account

Tot voor kort kende EDU-DEX twee light accounts: één alleen voor het STAP Scholingsregister, en één voor alleen Leeroverzicht.nl. Deze twee account-soorten zijn nu samengevoegd. Op die manier kunnen opleiders tegen het lage jaartarief van € 450 hun opleidingsgegevens...