Een aantal opleiders heeft in EDU-DEX nog niet opgegeven dat ze een erkenning van de NVAO hebben. Deze informatie is belangrijk om in zoeksites te laten zien dat je als opleider erkend bent door het ministerie van OCW. Die informatie is voor potentiële cursisten relevant bij de selectie van een passende opleiding, en voor evt. subsidies of vouchers.

 

  • Opleiders die informatie via XML-koppeling opvoeren vinden de informatie over het goede veld in de online manual.
  • Handmatig invoerende opleiders kunnen de NVAO-erkenning opvoeren in de module Organisatiegegevens – Keurmerken & accreditaties.