EDU-DEX is in 2014 als non-profit stichting opgezet om de kwaliteit van opleidingsinformatie te verbeteren. Dat doel slaat aan, gezien de meer dan 170 opleiders die zich inmiddels hebben aangesloten, en de ruim 450 klanten, portals en zoeksites die gebruik maken van de gegevens die via EDU-DEX beschikbaar zijn.

Het tweede doel is om voor alle partijen in de keten kosten te besparen. Elke aangesloten opleider weet inmiddels dat het goedkoper is om 2 of meer portals via EDU-DEX van informatie te voorzien, dan rechtstreeks. En de afnemers zien ook kostenvoordeel: één databron die dagelijks, zonder kosten, de gegevens van al hun opleiders ververst.

Zeven jaar na de start van EDU-DEX is het nu voor het eerst mogelijk om het jaarlijkse deelnemerstarief voor opleiders te verlagen. We hebben een stabiele financiële basis gelegd, en kunnen nu de jaarlijkse deelnamekosten in 2021 voor individuele opleiders omlaag brengen van € 1.000 naar € 900. Wanneer de groei van het aantal opleiders aanhoudt, zullen we die trend ook in later jaren kunnen doorzetten.

2021: deelnemerstarief individuele opleiders van € 1.000 naar € 900 per jaar.

Cursusoverzichten van honderden overheden, branches, vakbonden, werkgevers, en commerciële partijen, gebruiken gegevens van EDU-DEX. Omdat zij weten dat EDU-DEX de enige grote onafhankelijke bron is van actuele en betrouwbare opleidingsgegevens. Zodra je met een nieuw platform afspraken hebt gemaakt over publicatie, regelt EDU-DEX de updating – elke 24 uur!

Opleiders sluiten aan bij EDU-DEX, zodat zij via één systeem alle online opleidingsoverzichten kunnen updaten.