Leeroverzicht is er voor iedereen die een opleiding of financiering voor een opleiding zoekt. Daarom wil het ministerie van OCW samen met ICTU het Leeroverzicht bredere bekendheid geven. Via verschillende kanalen zal de naam Leeroverzicht de komende maanden vaker voorbij komen. Er zijn inmiddels twee interviews beschikbaar met mensen die van baan geswitcht zijn dankzij een opleiding: Vera en Tim.
Meer achtergrondinformatie is beschikbaar op de LLO pagina van de rijksoverheid.