Naast de bestaande waarden HBO Bachelor, HBO Master resp. Academische Bachelor en Academische Master, bleek er bij opleiders èn ketenpartners behoefte te zijn aan een meer generieke aanduiding van het niveau van een programma of vooropleidingseis aan deelnemers.

Daarom kunnen per 1 juli a.s. in de velden <programLevel> (Opleidingsniveau) en <requiredLevel> (Benodigd niveau) twee extra waarden worden gebruikt:

  • hbo
  • wo