Eind vorig jaar maakten we al bekend dat het niet is toegestaan om hetzelfde programma meerdere keren in EDU-DEX te zetten met steeds een andere plaatsnaam in de titel. Voor locaties hebben we immers andere velden.

Recent liepen we tegen een andere situatie aan: een opleider wilde zoeksites ‘dwingen’ om programma’s bij de alfabetische rangschikking hoger te laten scoren door getallen toe te voegen aan de naam van het programma.

Ook dat is niet de bedoeling. We gaan erop controleren, en vanaf 1 juli a.s. is deze aanpak niet meer toegestaan.