Steeds nieuwe opleiders maken gebruik van EDU-DEX. En bij de opleiders die al zijn aangesloten, zijn er voortdurend nieuwe medewerkers die met EDU-DEX te maken krijgen.
Van al die nieuwe gebruikers ontvangen we vragen of suggesties. Die willen we graag snel, liefst dezelfde dag, oplossen!

Dit kunnen we alleen waarmaken als je bij het stellen van vragen heel concreet bent: graag zoveel mogelijk informatie, details en screen prints meesturen!