Het id vormt het unieke, vaste kenmerk van een bepaald gegeven. Van een programma, of van een startdatum.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat oude id’s worden hergebruikt voor een nieuw programma, of voor een nieuwe startdatum. Dan hoef je nl. niet alles opnieuw in te voeren. Dit leidt echter tot enorme problemen bij afnemers.

Dit is op drie manieren aangepakt:

  1. in de web-omgeving kun je nu een kopie maken van een compleet programma, met alle details over de prijs en de planning. Op die manier kun je een nieuw programma maken met een nieuw id, zonder dat je alles opnieuw hoeft in te vullen.
  2. je kunt een kopie maken van een startdatum met alle details over prijs en planning. Let er wel op dat je ook de datums van onderliggende module- en lesdagen aanpast
  3. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om een programma-id te veranderen, zodra deze is gepubliceerd.
    Bekijk de nieuwste versie van onze Handleiding voor verdere toelichting.