Met een nieuwsbrief van DUO/UWV is bekend gemaakt dat voor de STAP-ronden van september en november het scholingsaanbod wordt ingeperkt tot OCW-erkende scholing, aangeboden door OCW-erkende opleiders. De startdatum van de eerstvolgende STAP-ronde is ook bekend: maandag 18 september. De laatste ronde start op 15 november.

Opleiders die geen OCW-erkende scholing aanbieden hoeven hun scholingsaanbod niet voor 18 september uit te sluiten uit het STAP-scholingsregister. DUO zorgt er in afstemming met UWV namelijk zelf voor dat alleen voor OCW-erkende opleidingen STAP-budget kan worden aangevraagd.

Opleiders die desondanks hun aanbod voor STAP via EDU-DEX willen terugtrekken kunnen hier lezen hoe dat moet. Let daarbij op: als je het STAP-aanbod bij EDU-DEX verwijdert dan blijft het aanbod in RIO (bij DUO) onveranderd staan.

Verwijder bij EDU-DEX dus geen STAP-opleidingen voordat het STAP-aanbod op de juiste wijze uit publicatie is gehaald!

Opleiders die via EDU-DEX OCW-erkende scholing aanbieden dienen bij EDU-DEX de Crebo- of Croho-registratie van de opleiding op te voeren met de daarbij verplicht gestelde velden. Zie eventueel ook onze STAP-documentatie op EDU-DOX.