Opleidingen of startmomenten verwijderen uit RIO/STAP is iets ingewikkelder dan u van EDU-DEX gewend bent.

 • EDU-DEX geeft alleen een actueel overzicht van het opleidingsaanbod.
 • RIO is een register met een actueel overzicht èn alle historische gegevens.

In principe blijft een eenmaal aangeleverde opleiding dus voor altijd in RIO staan. Dat geldt ook voor reeds verlopen/afgeronde startmomenten. Dit is o.a. nodig voor de afronding van financiering/subsidieverstrekking. Verwijderen van oude startmomenten is daarom niet gewenst.

Er zijn toch situaties waarin u uw opleiding/startmoment liever in zijn geheel wil verwijderen uit RIO:

» opleiding is verkeerd ingevoerd

Verwijder alle startmomenten van de opleiding, of haal de opleiding in zijn geheel uit uw EDU-DEX data/feed.

 • EDU-DEX geeft nog 7 dagen door dat alle startmomenten geannuleerd zijn.
 • In principe zal RIO de verwijdering na 1 dag verwerkt hebben.
 • Een opleiding zonder startmomenten zal automatisch uit RIO verdwijnen. Dan zal de opleiding ook van het STAP-UWV portaal verdwijnen.

» een startmoment is geannuleerd

XML: verwijder het bewuste programSchedule>programRun

invoerschermen: verwijder het startmoment onder “praktische informatie>planning & kosten”>startdata

 • EDU-DEX geeft daarna nog 7 dagen actief door aan RIO dat het cohort (startdatum) gestopt is en verwijderd mag worden;
 • In principe zal RIO de verwijdering na 1 dag verwerkt hebben;
 • daarmee verdwijnt het startmoment ook van het STAP-UWV portaal.

» een startmoment is vol / inschrijving gesloten

actie : zet inschrijvingsstatus op gesloten (programRun>status = application closed)

Het is belangrijk dat RIO/STAP weet dat de uitvoering wèl doorgang zal vinden. Verwijder de uitvoering/startdatum dus niet uit uw data. Andere portalen zullen meestal een volle uitvoering niet meer tonen, of tonen met het kenmerk “inschrijving gesloten”.

subsidie-aanvraag is vaak achteraf

De subsidieaanvraag kan enige tijd ná inschrijving gebeuren. Het is dus van belang dat de deelnemer ook een (inmiddels) gesloten startmoment in het STAP-UWV portaal nog terug kan vinden.

informatie-keten bij een volle uitvoering

 • de opleider blijft de uitvoering opvoeren, maar met “inschrijving gesloten”;
 • EDU-DEX blijft dit startmoment doorgeven aan RIO/STAP;
 • Het startmoment blijft zichtbaar in de RIO database en op het STAP-UWV portaal, maar met “inschrijving gesloten”.

LET OP: verwijder een uitvoering die vol zit dus NIET. Haal een uitvoering niet eerder uit uw data dan met het verstrijken van de startdatum.

» een startmoment is verplaatst naar een andere locatie

Voor EDU-DEX is dit een kwestie van aanpassen van adres. Voor RIO/STAP is het iets complexer. In hun datamodel is het verschuiven van een bestaande locatie het creëren van een nieuwe opleiding. Van deze complexiteit zult u niks merken, EDU-DEX zorgt voor de afhandeling:

 • EDU-DEX zal (7 dagen) aan RIO/STAP doorgeven dat het startmoment op de oude locatie verwijderd mag worden.
 • EDU-DEX zal ook het startmoment doorgeven met de nieuwe locatie.

Het verplaatsten van een uitvoering naar een andere locatie heeft in de UWV-registratie geen gevolgen voor lopende of reeds goedgekeurde subsidieaanvragen.
DUO geeft hierover het volgende aan (22 april 2022):
“Voor opleiders [die via EDU-DEX hun opleidingsinformatie aanleveren] hebben we ketenbreed afgesproken dat de combinatie van onderwijsaanbiedercode (nnnAnnn) en cohortcode (programRunId/ScholingId) uniek moet zijn om de scholing mee te identificeren.
In de vooraanmelding vanuit de opleider worden die gegevens ook aan UWV verstrekt. Wanneer onderstaande scenario zich voordoet dan blijft die combinatie dus ongewijzigd en mag dat niet tot problemen leiden.”