• Een verwijderverzoek kan ingediend worden voor afzonderlijke uitvoeringen (startmomenten, cohorten) en ook voor opleidingen in zijn geheel.
  • Het is NIET de bedoeling om verwijderverzoeken in te dienen voor uitvoeringen of opleidingen waarop al subsidie is aangevraagd.

Processchema:

  • Aanleveren verwijderverzoek bij support [at] edudex.nl. EDU-DEX stuurt verzoek door naar FB van DUO onder vermelding van het mailadres van de opleider.
  • FB van DUO stuurt het “verwijderbestand” (in een Excelbestand) aan de opleider
  • de opleider markeert in het bestand de te verwijderen cohorten/opleidingen en levert het Excelbestand per email aan bij bart.de.jong [at] edudex.nl van EDU-DEX
  • EDU-DEX zet het bestand om in een formeel verwijderingsverzoek en levert dit aan bij DUO via de dagelijkse XML-feed
  • DUO verwijdert de cohorten uit RIO/STAP