Het verwijderen van een opleiding bij EDU-DEX resulteert niet in de verwijdering van de opleiding uit het STAP-portaal. Zie eventueel ook deze publicatie. Heb je een opleiding toch bij EDU-DEX verwijderd? En is deze opleiding nog steeds zichtbaar op het STAP-portaal? Hieronder staat uitgelegd hoe dit op te lossen en hoe de toestemming voor publicatie op het STAP-portaal in te trekken.

Direct in RIO

Het is mogelijk om de toestemming voor publicatie op het STAP-portaal in te trekken zonder de opleiding opnieuw bij EDU-DEX op te voeren. Je dient daartoe direct in RIO (dus buiten EDU-DEX om) per Aangeboden Opleiding de beschikbaarheid in het kader van de STAP-regeling aan te passen. Dit kan via het MijnDuo account van je organisatie:

Stap 1. Log in via: Inloggen op Mijn DUO

Stap 2. Na inloggen klikt u rechts boven in op uw naam en daarna op RIO.

Stap 3. Klik op Mijn organisatie. De organisatiestructuur komt nu in beeld.

Stap 4. Klik in dit scherm op ‘Aangeboden opleidingen’ onder de onderwijsaanbieder waar het om gaat.

Stap 5. Kies de opleidingen die gewijzigd moeten worden

Stap 6. Klik bij de aangeboden opleiding op wijzig en pas de beschikbaarheid aan naar ‘Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling’.

Stap 7. Sla deze wijziging op en vervolg de stappen vanaf stap 5 eventueel voor meer wijzigingen.

Wil je de aanpassing liever niet direct in RIO realiseren? Lees dan verder voor de uitleg hoe je de toestemming via EDU-DEX kunt intrekken.

 

Via EDU-DEX – Opleiders die handmatig bij EDU-DEX opvoeren
 • Voer de opleiding weer opnieuw op bij EDU-DEX en let daarbij op het volgende:
  • Gebruik hetzelfde opleidings-ID als voorheen;
  • Voer dezelfde locaties op als voorheen. Het betreft dezelfde locaties als van de “Aangeboden Opleidingen” in RIO waarvoor je de toestemming tot publicatie voor STAP wilt intrekken;
  • Voor opleidingen met vaste startmomenten dien je tenminste één startmoment op te voeren waarvan de begindatum in de toekomst ligt. Het is niet nodig om oude startmomenten opnieuw op te voeren.
 • Als je de opleiding uitsluitend weer opvoert om de publicatie op het STAP-portaal te beëindigen dan dien je de opleiding als “Afnemer-specifieke opleiding” voor RIO op te voeren. Je kunt dit doen via Opleiding bewerken>Beschrijvingen>Kerninformatie>Open of afnemer-specifieke opleiding. Selecteer daarbij via de knop “Selecteren” aan de rechterkant “RIO-register” als afnemer. Sla deze stap over in de volgende gevallen:
  • Je wilt de opnieuw opgevoerde opleiding ook beschikbaar stellen voor andere afnemers dan STAP.
  • Je hebt er geen bezwaar tegen dat de opnieuw opgevoerde opleiding tenminste 24 uur is opgenomen in de publiek beschikbare feed voor alle EDU-DEX afnemers.
 • Plaats via Opleiding bewerken>Publiceren naar>RIO/STAP-register een vinkje bij “Alleen naar RIO exporteren”.
 • Wacht 24 uur.
 • Controleer in RIO of de relevante Aangeboden Opleidingen nu worden weergegeven met kenmerk “Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling”.
 • Als de Aangeboden Opleidingen in RIO inderdaad zijn aangepast naar “Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling” kun je de opleiding, indien gewenst, weer bij EDU-DEX verwijderen.
Via EDU-DEX – Opleiders die via XML bij EDU-DEX opvoeren
 • Neem de programma-XML weer opnieuw op in de feed naar EDU-DEX en let daarbij op het volgende:
  • Gebruik dezelfde programId als voorheen;
  • Voer dezelfde locaties op als voorheen. Het betreft dezelfde locaties als van de “Aangeboden Opleidingen” in RIO waarvoor je de toestemming tot publicatie voor STAP wilt intrekken;
  • Voor opleidingen met vaste startmomenten dien je tenminste één programRun op te voeren waarvan de begindatum in de toekomst ligt. Het is niet nodig om oude programRuns opnieuw op te voeren.
 • Als je de opleiding uitsluitend weer opvoert om de publicatie op het STAP-portaal te beëindigen dan dien je het veld clientId met waarde ‘rio’ op te nemen in de programma-XML en deze op te nemen in de gesloten feed voor EDU-DEX. Als je normaal gesproken geen gesloten feed aanlevert neem dan contact op via support@edudex.nl. Sla deze stap over in de volgende gevallen:
  • Je wilt de opnieuw opgevoerde opleiding ook beschikbaar stellen voor andere afnemers dan STAP.
  • Je hebt er geen bezwaar tegen dat de opnieuw opgevoerde opleiding tenminste 24 uur is opgenomen in de publiek beschikbare feed voor alle EDU-DEX afnemers.
 • Neem in de programma-XML het veld includeInCatalog op met waarde ‘rio’ (en dus niet waarde ‘rio/stap’).
 • Wacht 24 uur.
 • Controleer in RIO of de relevante Aangeboden Opleidingen nu worden weergegeven met kenmerk “Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling”.
 • Als de Aangeboden Opleidingen in RIO inderdaad zijn aangepast naar “Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling” kun je de opleiding, indien gewenst weer bij EDU-DEX verwijderen.