De invoering van de regeling voor individuele STAP-scholingssubsidie vordert gestaag. Vanaf 1 maart 2022 kunnen individuele aanvragers een beroep doen op STAP-subsidie van € 1.000 voor het volgen van een opleiding of cursus.

EDU-DEX is nauw betrokken bij de opzet en vulling van het online STAP-register met gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor deze subsidie.

koppeling STAP en EDU-DEX is live

Voor opname van programma’s in het STAP-register gelden een aantal kwaliteitscriteria. Opleiders moeten aan één van deze criteria voldoen èn hun Kamer van Koophandel-nummer doorgeven aan EDU-DEX. Dan  wordt hun aanbod automatisch, dagelijks doorgestuurd naar het STAP-register in aanbouw. De subsidieregeling en het register zèlf zijn beschikbaar vanaf 1 maart 2022.

Wat moeten opleiders doen?

Voor opname in het STA-register:

  • geef het KvK-nummer door aan EDU-DEX
  • geef aan dat een opleiding in STAP moet worden opgenomen
  • opleiders die OCW-erkende MBO- of HBO-opleidingen geven, moeten enkele extra velden invullen
  • enkele optionele velden voor STAP kunnen helpen om opleidingen beter vindbaar te maken
  • raadpleeg het algemene STAP-actiedocument en een apart document voor Hoger Onderwijs-instellingen

 

Wie doet wat rond STAP?

  • UWV – uitvoering STAP-regeling: het UWV gaat subsidie-aanvragen verwerken en de subsidies uitkeren. Daarvoor heeft het rechtstreeks contact met de aanbieders van opleidingen. UWV heeft een aparte STAP-informatiepagina en als mailadres: programmastap@uwv.nl.
  • DUO – beheert STAP-opleidingenregister: in opdracht van UWV beheert DUO het register met gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor STAP-subsidie. DUO heeft hiervoor een aparte STAP-informatiepagina en als mailadres: stapscholingsregister@duo.nl.
  • EDU-DEX – levert gegevens voor STAP-register:  EDU-DEX gaat een belangrijk deel van de gegevens voor het STAP-register leveren. In opdracht van het ministerie van OCW hebben we voor de zomer een koppeling gebouwd die sindsdien operationeel is. Op de website van EDU-DEX is een aparte STAP-pagina ingericht met meer  informatie.