In de afgelopen maanden is er toenemende aandacht voor de nieuwe subsidieregeling STAP. We krijgen er veel vragen over, ook over de aspecten waarbij EDU-DEX niet of nauwelijks betrokken is.
De rolverdeling bij de STAP-regeling is als volgt:
opdrachtgevers:
ministeries van OCW en SZW

uitvoering van de regeling:
het UWV verwerkt subsidie-aanvragen; keert de subsidie uit; en heeft daarvoor rechtstreeks contact met aanbieders van opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie. UWV heeft een aparte STAP-informatiepagina en als mailadres: programmastap@uwv.nl.

beheer STAP-opleidingenregister:
aan DUO is door het UWV gevraagd om een register aan te leggen met de gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor STAP-subsidie. DUO heeft hiervoor een aparte STAP-informatiepagina en als mailadres: stapscholingsregister@duo.nl.

programma-informatie STAP-register:
in opdracht van het Ministerie van Onderwijs levert EDU-DEX de informatie over de programma’s van deelnemers van EDU-DEX. Dit gebeurt sinds medio mei met een automatische koppeling met het systeem RIO van DUO. Onder de deelnemers van EDU-DEX zijn ook Universiteiten, Hogescholen en ROCs. De instellingen van Hoger Onderwijs hebben over STAP vorige week een gezamenlijk bericht van DUO en EDU-DEX ontvangen.

Op de website van EDU-DEX is een aparte STAP-pagina ingericht met verwijzigingen naar bronnen voor extra informatie.