Opleidingen van hogescholen en universiteiten die niet door de NVAO zijn geaccrediteerd, maar wel erkend worden in het kader van STAP, kunnen voor 1 januari 2022 op twee manieren worden opgenomen in het STAP-register:
– handmatig invoeren bij RIO vanaf 1 oktober a.s.
– invoeren bij EDU-DEX vanaf 1 juli a.s.

DUO en EDU-DEX hebben op 3 juni gezamenlijk informatie gepubliceerd over de manier waarop dit voor universiteiten en hogescholen gaat werken, en welke keuzes ze hierbij kunnen maken.

In een apart document EDUDEX, STAP en RIO ho worden de praktische aspecten van opname in het STAP-register voor universiteiten en hogescholen toegelicht. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen met DUO via stapscholingsregister@duo.nl of met EDU-DEX via info@edudex.nl.