uitvoering van de regeling:
UWV verwerkt subsidie-aanvragen; keert de subsidie uit; en heeft daarvoor ook rechtstreeks contact met opleiders die in aanmerking komen voor subsidie.
beheer STAP-opleidingenregister:
DUO is door het UWV gevraagd om een register aan te leggen met de gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor STAP-subsidie.
programma-informatie STAP-register:
EDU-DEX levert i.o.v. het Ministerie van Onderwijs de programma-informatie van deelnemers van EDU-DEX die voldoen aan de criteria van STAP. Sinds medio mei is er een automatische koppeling met het systeem RIO van DUO.