Het register met opleidingen die in aanmerking komen voor STAP-subsidie zal worden verzorgd door DUO. Wij zijn sinds vorige zomer met DUO intensief in overleg over de koppeling van onze database met die van DUO (RIO). Eind januari kregen we formeel opdracht van het Ministerie van Onderwijs om deze koppeling tot stand te brengen, zodat we de gegevens van alle bijna 200 opleiders bij EDU-DEX aan het STAP-register kunnen leveren.
Let op: opleiders dienen wel te voldoen aan de criteria voor opname in het STAP-register.

De dagelijkse export van EDU-DEX naar DUO loopt al geautomatiseerd sinds half januari. Deze wordt steeds aangepast aan de laatste stand van zaken. Binnenkort hopen we dat de specs definitief worden. Op dat moment kunnen we de opleiders bij EDU-DEX ook melden dat hun informatie vrijwel zonder verdere inspanningen aan hun kant in het STAP-register kan worden geplaatst.