We spraken op 11 februari jl. met Wiebe Buising. Hij is voor het Ministerie van Onderwijs als programmamanager betrokken bij de invoering van het STAP-scholingsregister. Als ketenregisseur overziet hij de hele data-keten van opleider naar register.

We stelden hem de vijf vragen hieronder:

  1. Wat is uw rol als ketenregisseur van het STAP-register?
  2. Wat is het voordeel van de STAP-regeling voor opleidingsaanbieders?
  3. Met welke partijen krijgen opleiders te maken bij de STAP-regeling?
  4. Hoe krijgen opleiders hun programmagegevens in het STAP-register?
  5. Waar kunnen opleiders aankloppen voor meer informatie?

Lees hier de integrale tekst van het interview.