Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is er per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Volwassenen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen vanaf die datum individueel een scholingssubsidie van €1.000 aanvragen voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Dit is een tegemoetkoming van de overheid waarmee post-initiële scholing beter toegankelijk wordt.

Hiervoor is ca. € 200 miljoen per jaar beschikbaar; dit is ongeveer hetzelfde bedrag dat de overheid jaarlijks besteedde aan de fiscale studieaftrek, die per dezelfde datum wordt opgeheven.