De STAP Subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- (incl. btw) per programma.

Indien de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit meer zijn, kan dus maximaal € 1.000,- aan subsidie worden verstrekt. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training. Hieronder vallen les-, cursus- of collegegeld en evt. examenkosten.

Ook door de opleider verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen zijn subsidiabel als ze door de opleider in rekening worden gebracht.