STAP: hoogte/dekking van de subsidie

De STAP Subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- (incl. btw) per programma. Indien de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit meer zijn, kan dus maximaal € 1.000,- aan subsidie worden verstrekt. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden...

STAP: hoe gaat het werken?

STAP-subsidie kan worden aangevraagd door elke natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Men kan de subsidie aanvragen voor een scholingsactiviteit die in het STAP Register is vermeld. Wanneer de subsidie is toegekend, en de cursist is...

STAP: welke opleiders?

In de STAP-regeling staan de criteria voor opname in het STAP-register waarin subsidiabele scholingsactiviteiten worden opgenomen. Een scholingsactiviteit moet aan één van de vijf criteria hieronder voldoen: aangeboden door een opleider die OCW-erkend onderwijs...

Reminder verlopen startdata

De afspraak is dat opleiders die hun informatie Handmatig bij EDU-DEX invoeren en bijhouden, dit minstens één keer per maand doen. Om hierbij te helpen, is er nu de mogelijkheid om per cursus aan te geven of je een automatische reminder wilt ontvangen, wanneer EDU-DEX...

id’s nooit aanpassen!

Het id vormt het unieke, vaste kenmerk van een bepaald gegeven. Van een programma, of van een startdatum. In de praktijk komt het regelmatig voor dat oude id’s worden hergebruikt voor een nieuw programma, of voor een nieuwe startdatum. Dan hoef je nl. niet alles...