Nieuwe velden

Datum laatste wijziging: de laatste wijzigings-datum van een opleiding wordt al bovenaan bij iedere opleiding vermeld – ditzelfde veld gaan we nu één stap eerder publiceren, namelijk in de opleidingslijst/directory. Zodat je bij de import de ongewijzigde files...

Nieuw: STAP-regeling

Mede namens de aangesloten opleiders en scholingsinstituten, levert EDU-DEX input aan het project STimulans ArbeidsmarktPositie (STAP). De STAP-regeling gaat mensen financieel ondersteunen die zich willen (bij)scholen. De regeling komt in plaats van de fiscale...

VOI Keurmerk

De VOI (nu ICT Leerplatform van NLdigital) was actief betrokken bij de oprichting van EDU-DEX. Sindsdien is de stichting VOI opgericht, waarin het VOI Keurmerk is ondergebracht. Opleiders met dit keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn getoetst door een...

Nationaal Digitaal Scholingsplatform

Mede namens de aangesloten opleiders, leverde EDU-DEX input aan het project Digitaal Scholingsplatform van de ministeries van OC&W en SZW. We waren goed vertegenwoordigd bij de presentatie van het eindrapport aan minister Van Engelshoven, en volgen het project...

Onnodige wirwar aan data-stromen

EDU-DEX blijft gestaag groeien. Omdat talrijke opleiders, klanten en platforms nog steeds last hebben van te veel verschillende koppelingen, afwijkende eisen, en conflicterende velddefinities. Wekelijks horen we de irritaties over deze tijdrovende en kostbare wirwar....

Nationaal Digitaal Scholingsplatform

EDU-DEX heeft input geleverd aan een interessant onderzoek naar de haalbaarheid van een Nationaal Digitaal Scholingsplatform. Een project van de ministeries van OC&W en SZW. Gekeken wordt naar een online platform dat mensen meer eigen regie kan geven bij het...