Om leven lang ontwikkelen te stimuleren is er per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Een tegemoetkoming van de overheid waarmee post-initiële scholing beter toegankelijk wordt voor alle volwassenen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor deze regeling is ca. € 200 miljoen per jaar beschikbaar.

Voor de uitvoering van de STAP-regeling komt er een scholingsregister met gegevens over opleidingen en trainingen die voor de subsidie in aanmerking komen. Het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX vorige week officieel opdracht gegeven om de gegevens van onze aangesloten opleiders ook te leveren aan dit STAP-register.

ministerie van OC&W vraagt EDU-DEX om gegevens te leveren aan STAP-register

De voorbereidingen voor de aansluiting van de database van EDU-DEX op het STAP-register zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief geven we alvast wat voorinformatie. In de loop van het jaar zullen we hierop frequent en uitgebreid terugkomen.

175 opleiders zijn aangesloten bij EDU-DEX; vanaf 1 januari 2022
kan hun informatie ook aan het STAP-register worden geleverd.