Op 10 mei jl. waren de jaarvergadering en het seminar weer op locatie; met een record aantal deelnemers!
Eelco Themans (Freia Groep) werd gekozen als nieuw bestuurslid. Tijdens het seminar bespraken DUO en UWV de STAP-regeling. Ook was er een presentatie over het Rijks-initiatief om in september een landelijk Platform voor Leren & Ontwikkelen te lanceren.
Hans van Breukelen sloot de sessie af met een inspirerende bijdrage. Alle presentaties staan op de site.