Een Leven Lang Ontwikkelen is een omvangrijk overheidsprogramma met veel impact in de opleidingssector. Er komt er steeds meer aandacht voor het belang van duurzame inzetbaarheid, om-, her- en bijscholing. Niet alleen als gevolg van de Corona-crisis, maar ook door digitalisering, globalisering en vergrijzing. En, er is niet alleen meer aandacht voor, er is ook meer geld voor beschikbaar. Bijvoorbeeld via persoonlijke ontwikkelbudgetten, de SLIM-regeling en het STAP-budget.

Dit leidt tot een ware explosie van online opleidingsoverzichten. Hieronder zijn boeking-sites waar je je kunt inschrijven, zoals Edubookers, Opleiding.nlSpringest en TipTrack. Anderen zijn service- en informatiesites van branches, vakbonden, werkgeversorganisaties, overheden en beroepsorganisaties, zoals HRCommunity, FNV Horecabond of Zorginspirator. Al deze overzichten richten zich op individuele medewerkers, leden of klanten die met een persoonlijk ontwikkelbudget, leerrekening of subsidie zèlf een programma kunnen uitzoeken.

Via één systeem je open programma’s publiceren op tientallen portals

EDU-DEX is ervoor opgericht om het voor opleiders makkelijker (en goedkoper) te maken om hun gegevens via één systeem op meerdere platforms en portals te publiceren. Bij EDU-DEX voer je de gegevens maar één keer in – handmatig of automatisch. En wij leveren elke 24 uur de meest recente gegevens aan ruim 50 platforms, portals en zoeksites. Hieraan is onlangs ook het STAP-register toegevoegd. In dit overheidsregister komen alle opleidingen die vanaf 2022 in aanmerking komen voor een STAP-subsidie.

Welke opleiders zijn al aangesloten bij EDU-DEX?