Ruim 50 EDU-DEX-deelnemers namen op 10 maart deel aan de digitale jaarvergadering van stichting EDU-DEX. Naast de bespreking van het financiële jaarverslag 2020, werden Adriana Stel en Toine van Eeden gekozen voor een tweede bestuurstermijn van drie jaar.

Ter afsluiting gaven twee externe sprekers een algemene toelichting op de nieuwe STAP-regeling. Daniël Benhayon (Min. van Sociale Zaken) en Wouter Teunissen (UWV) lichtten deze individuele subsidieregeling toe die per 1 januari a.s. van kracht wordt.

De opleidingen die in aanmerking komen voor een subsidie moeten worden opgenomen in het zgn. STAP-register. EDU-DEX gaat een belangrijk deel van de inhoud van dat register aanleveren. Naar aanleiding van de presentatie ontstond een levendige uitwisseling van vragen, antwoorden en ervaringen.

Meer informatie over de STAP-regeling vind je op onze aparte STAP-pagina.