Het veld “startingYear” wordt bij EDU-DEX uitgefaseerd en in de tweede helft van 2023 niet meer geaccepteerd.

We bedoelen hiermee niet de startdatum van een afzonderlijke uitvoering (startmoment, cohort), maar de “oprichtingsdatum” van de gehele opleiding. Deze datum wordt in de export naar DUO opgevoerd bij het veld .

Met uitzondering van RIO, gebruikt geen enkel portal dit veld. En, bij RIO is het veld niet verplicht. Dus het is een overbodig veld dat alleen maar tot verwarring leidt.

Raadpleeg deze post in het geval je bij een programma voor RIO/STAP ooit het veld hebt opgegeven. Want eenmaal ingevoerd bij RIO, kun je het niet zomaar weglaten of veranderen.