Opleiders die hun gegevens voor STAP aanleveren ontvangen soms van DUO via het Verwerkingsverslag de foutmelding P01410: “De periode vanaf de eerste-instroomdatum tot het einde van een aangeboden opleiding valt niet (volledig) binnen de opleidingseenheid-periode.”

De oorzaak is in de meeste gevallen een gewijzigde begindatum. We bedoelen hiermee in dit verband niet de startdatum van een afzonderlijke uitvoering (startmoment, cohort) maar de “oprichtingsdatum” van de gehele opleiding. Deze datum wordt in de export naar DUO opgevoerd bij het veld <begindatum>.

Als de begindatum van de opleiding in de export naar DUO afwijkt van de oorspronkelijk bij DUO opgenomen begindatum dan ontstaat foutmelding P01410.

Er zijn drie oplossingen om de foutmelding op te heffen of te voorkomen.

1. Aanpassen veld <startingYear> of <offeredSince>*

Verandering van de datum in de velden <startingYear> of <offeredSince> leidt in de export naar DUO tot een gewijzigde begindatum en – dus – foutmelding P01410. Om de foutmelding op te lossen kun je in het veld <offeredSince> de begindatum weer aanpassen naar de oorspronkelijke datum.

2. De velden <startingYear> en <offeredSince> niet gebruiken

Wij adviseren om bij nieuwe programma’s het veld <startingYear> of <offeredSince> helemaal niet meer op te nemen in de XML-files. Het is niet verplicht voor STAP, en andere afnemers gebruiken het al helemaal niet. In dat geval stuurt EDU-DEX automatisch 1 januari 2020 (2020-01-01) als begindatum naar DUO.

3. Het veld <startingYear> eerst opgevoerd, en daarna verwijderd?

Wanneer je eerder het veld <startingYear> wèl hebt opgevoerd bij EDU-DEX, en dit veld daarna hebt verwijderd, gaat het alsnog mis. Want de automatisch toegekende 1 januari 2020 komt niet overeen met de eerder opgevoerde datum in <startingYear>.

In zulke gevallen adviseren wij om het veld <startingYear> te vervangen door het veld <offeredSince> en daar dezelfde datum op te voeren als voorheen onder <startingYear>. Let op dat je voor de datum de weergave JJJJ-MM-DD (bijv. 2020-01-01) gebruikt. Zie eventueel ook onze programma-XSD waar in de XML het veld <offeredSince> precies thuishoort.

*Het veld <startingYear> wordt bij EDU-DEX uitgefaseerd en zal op termijn niet meer worden geaccepteerd.