Volledig online ≠ locatie

Het veld <location> voor programRuns & startdata in onze datastandaard is niet bedoeld voor het opnemen van omschrijvingen van de manier van levering: online, virtual, virtual classroom, etc. Hiervoor zijn in de datastandaard andere velden beschikbaar zoals...

Resterende STAP-ronden: alleen OCW-erkende scholing

Met een nieuwsbrief van DUO/UWV is bekend gemaakt dat voor de STAP-ronden van september en november het scholingsaanbod wordt ingeperkt tot OCW-erkende scholing, aangeboden door OCW-erkende opleiders. De startdatum van de eerstvolgende STAP-ronde is ook bekend:...

Nieuw: programType “self study”

Op verzoek van enkele opleiders is het vanaf nu mogelijk om in het veld “programType” de waarde “self study” te gebruiken voor programma’s die volstrekt zelfstandig (dus zonder startdatum, en zonder locatie of begeleiding) kunnen worden...

Maatwerkdocumentatie en -validatie

Via EDU-DOX (tab Meer documentatie – documentatie per afnemer/portaal) willen we per afnemer de documentatie publiceren over de koppeling, veldgebruik, etc. Inmiddels is deze maatwerk-documentatie al gepubliceerd voor Leer-Rijk, Leeroverzicht, RIO, Springest en...

Verwijs je cursisten voor subsidies naar Leeroverzicht

De site Leeroverzicht.nl van de ministeries van OCW en SZW (i.s.m. sociale partners en onderwijskoepels) biedt informatie over meer dan 90 duizend opleidingen, trainingen en cursussen; en ook over ongeveer 300 financiële regelingen. En het geeft een overzicht van...