Opleidingen koppelen aan skills – ESCO

EDU-DEX participeert actief in het project CompetentNL voor de ontwikkeling van een uniforme Nederlandse skills-taal. Deze moet het mogelijk maken om in de toekomst vast te leggen welke vaardigheden en kennis worden aangeleerd in een specifieke opleiding. In...

Nieuwe optie: opleidingsvorm per startdatum

Het is sinds enige tijd mogelijk om voor afzonderlijke startdata van een programma optioneel een opleidingsvorm aan te geven die afwijkt van de opleidingsvorm die op programmaniveau is ingevoerd: XML-invoer en JSON-API in het algemene veld “programClassification...

Nieuw: fully online voor afzonderlijke startdata

Met behulp van het veld “programClassification > fullyOnline” kun je sinds 2022  aangeven dat een opleiding volledig online is. Het is nu ook mogelijk om dit voor afzonderlijke startmomenten aan te geven via het veld “programSchedule >...

Het veld “inPublication” wordt optioneel

Voor de gebruikers van een XML- of JSON-API-koppeling is het veld <inPublication> binnenkort niet meer verplicht maar optioneel. Het heeft geen toegevoegde waarde meer. Het veld kan worden weggelaten uit de data-set. Als het veld (nog) wel in je feed staat, dan...

Bekostigd onderwijs in RIO via EDU-DEX

Vrijwel alle Nederlandse universiteiten, tien van de bekostigde hogescholen en ook een aantal ROC’s zijn al aangesloten bij EDU-DEX. In sommige gevallen voor hun complete aanbod, en in andere gevallen alleen voor het zgn. contractonderwijs of keuzedelen van...