Nieuwe documentatie: EDU-DOX

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het samenvoegen en professionaliseren van onze documentatie. Dit is een flink project dat inmiddels zijn vruchten begint af te werpen. De nieuwe site www.edudox.nl vormt nu de centrale vraagbaak voor alle technische vragen...

genericProgramRun / Algemene Opleidingsinformatie

De velden genericProgramRun en Algemene Opleidingsinformatie zijn bedoeld voor prijs- en locatiegegevens van programma’s zònder specifieke startdatum: agreed starting date / startdatum wordt vastgesteld in samenspraak (coaching, incompany, maatwerk) direct start...

Locatie bij distance learning

Het niet-verplichte veld ‘locatie’ bij een programRun is bedoeld voor een fysieke locatie, niet voor aanduidingen als ‘online’ of ‘virtual classroom’. EDU-DEX is hier niet heel streng mee, maar het STAP-register wèl. Als een straat of plaatsnaam niet in de BAG van het...

superProgramId

Sommige platforms willen een programma met verschillende varianten (online, zaterdag, door-de-week, avond) maar één keer opnemen. Bezoekers kunnen dan daarná kiezen voor een variant. Dit staak haaks op de wens van sommige opleiders die juist al die varianten náást...

Handmatige invoer: veld “Benodigd niveau”

Voor opleiders die per XML hun informatie gegevens aanleveren was in het veld <RequiredLevel> (Benodigde vooropleiding) de waarde ‘none’ al mogelijk. Voor handmatige invoerende opleiders is nu in de sectie Aanmelding onder het kopje “Benodigde...

Welke programma’s komen in aanmerking voor STAP?

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is een van de voorwaarden voor deelname aan het STAP-budget. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet arbeidsmarktgericht is, wordt een afwegingskader gehanteerd. Op www.stapvooropleiders.nl staan...