Het bestuur van stichting EDU-DEX vergaderde voltallig èn digitaal op 3 juni jl.
Op de agenda stonden onder meer:

  • eerste 5 maanden van 2020: 12 nieuw aangesloten opleiders
  • toevoegen enkele nieuwe, optionele velden m.b.t. BTW: hierover worden alle aangesloten opleiders en afnemers nog tijdig en uitgebreid geïnformeerd
  • toevoegen van een veld en filter voor het vastleggen en selecteerbaar maken van kwaliteitskeurmerken voor opleiders
  • invoeren van gespreide betaling voor het eerste deelnemersjaar van opleiders
  • ontwikkelingen rond het STAP-register en het Digitale Scholingsplatform
  • presentatie van EDU-DEX aan de Samenwerkende O&O-organisaties op 18 juni a.s.