Zorginspirator.nl is een onafhankelijk online platform van de zorgsector, speciaal voor mensen die werk willen maken van hun toekomst in de zorg. Hier krijg je vanaf 12 februari 2020 onafhankelijk inzicht in jouw persoonlijke werkperspectieven. En in alle functies van de toekomst. Inclusief koppelingen naar opleidingen en vacatures.

Zorginspirator is een initiatief van samenwerkende werkgevers en werknemers A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS, StAG, StAZ en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Tip: Zorginspirator maakt ook gebruik van EDU-DEX-gegevens.